Liên hệ

Tại quần đảo Solomon

Tên giao dịch: Hoang Kim Viet Pacific Group Ltd

Địa chỉ: Khu công nghiệp Ranadi, thủ đô Honiara, Quần đảo Solomon

Hòm thư: P.O.Box 246, Honiara, Solomon Islands

Điện thoại: 677-7629775

Email: Hoangkimvietpacific@gmail.com


Tại Vanuatu

Tên giao dịch: Hoang Kim Viet Pacific Limited

Địa chỉ: P.O.Box 1318, Port Villa, Vanuatu

Điện thoại: 678-7754988

Email: Hoangkimvietpacific@gmail.com


Tại Việt Nam

Tên giao dịch: Hoang Kim Viet Import – Export Investment Joint Stock Company

Địa chỉ: 72 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Việt Nam.

Email: Hoangkimviet15@gmail.com